In deze blog schrijf ik over communicatie of het gebrek eraan. Laat je hier ook horen!


‘Waarom’ en ‘ik’ in alle toonaarden

Acteur Michiel Huisman reageert in het septembernummer van ELLE op de vraag: ‘Dacht je: Waarom ik?’ De vraag verwijst naar hem als de eerste man op de cover van het modemagazine. Zijn reactie: ‘Ja, maar dat denk ik altijd. Bij alles. Waarom ik?’ Hieruit spreekt verwondering en bescheidenheid. Met deze twee woorden kun je veel meer doen! ‘Waarom’ en ‘ik’ lenen zich uitstekend voor een oefening ‘dynamisch spreken’.

Als iemand de neiging heeft monotoon te spreken, dan reik ik hem enkele woorden aan of een zin en die spreekt hij/zij uit in allerlei toonhoogten en volumes. De winst van de oefening is dat iemand direct ervaart dat dezelfde woorden een andere betekenis en emotie krijgen als je de toon en het ritme van het uitspreken verandert.

Een oefening uit mijn praktijk.

a Spreek de twee woorden hardop en achter elkaar uit: ‘Waarom’. ‘Ik’. Doe dat neutraal en rustig. Waarom. Ik. Voel de rust die ervan uitgaat als je het zo zegt. Doe het zo nodig nog een keer.

b Spreek de woorden nog steeds rustig maar wel met nadruk uit: ‘Waaróm’. ‘Ík’.

c Herhaal stap a. En voel het verschil met stap b. Let ook op je lichaam. Luister naar je stem. En voel de verschillen, merk ze op.

d En nu vragend. Eerst apart van elkaar: ‘Waarom?’ ‘Ik?’ Daarna vragend en luid: ‘Waarom ik?’

e Spreek de woorden met meer volume uit dan in stap d. Let ook op je lichaam. Luister naar je stem. En voel het verschil met stap d. Benoem het.

‘Waarom’ en ‘ik’ zijn eenvoudige en toch geweldige woorden om iemand kort en krachtig te laten oefenen met intonatie, emotie, stemgebruik en de betekenis die we aan taal geven

Reageer op dit berichtEerder op EnTunç.nl